Sågning

Sågning av virke är nu i full gång och tar upp en stor del av den tid man inte är i skogen och hugger. Det är verkligen tidsödande att såga på en kedjesåg jämfört med en klingsåg. Viktigast är ändå att slutresultatet blir bra.

Granstockar som ska sågas:
029

Virkespaket börjar fyllas på:
004 002

Idag provade jag att utifrån en stock såga två block som sedan samtidigt, bredvid varandra, sågades till 4 tum brädor och reglar. Möjligt att detta sågsätt går något snabbare men hanteringen av blocken blir tyngre.

Först kanta upp ett stort block:022

Sedan dela det på mitten:
025

…och sen klyves de bägge blocken:
031

Jag sågade även ut några 38mm plankor i gran som jag ska prova att göra golv av. De är sågade så nära märgen som möjligt för att få stående årsringar vilket ger maximal slitstyrka. Plankorna ska sedan torkas. De får först ligga ute några dagar och lufttorka innan jag kör in dem i torken tillsammans med en del annat furuvirke.

Nysågade golvplank:
034